27.6.2012 / Evropa

PPF Real Estate plánuje v Trojmezí stavbu druhého největšího parku v Praze

Společnost PPF Real Estate plánuje společně s dalšími vlastníky pozemků v následujících sedmi letech vybudovat na hranici městských částí Prahy 10, Prahy 11 a Prahy 15 druhý největší veřejný park v Praze. Nový „Veřejný park Trojmezí“umístěný na ploše kolem 150 hektarů pozemků bude volně navazovat na existující přírodní park Hostivař. Součástí projektu Veřejného parku Trojmezí bude vedle nového sportoviště, zahradnictví a volných rekreačních ploch také nízkopodlažní zástavba viladomy a základní občanské vybavenosti pro obyvatele okolních městských částí.

PPF Real Estate vlastní prostřednictvím dceřiných společností zhruba 45 hektarů pozemků v lokalitě Trojmezí. Záměrem je tyto své vlastní pozemky zahrnout do celku a společně s ostatními vlastníky v lokalitě vytvořit na celkové ploše 150 hektarů nový projekt zahrnující veřejný park o celkové ploše 86 hektarů. Zbývající část kolem 70 hektarů by tvořila rozumná zástavba formou rodinného bydlení a základní občanské vybavenosti, ze které bude druhý největší park v Praze z velké části financován.

Celá lokalita Trojmezí je více než šest let velmi diskutovanou oblastí. Především zde před dvěma lety vznikl spor mezi občanskými sdruženími a pražským magistrátem o dalším využití těchto pozemků.

PPF Real Estate nyní přichází s alternativním návrhem. „Město v lokalitě Trojmezí vlastní jen část pozemků. Občanské sdružení nevlastní pozemky žádné. Obě skupiny se tedy dosud přely o využití majetku, který jim nepatří, a nemají k němu žádná vlastnická práva. Jediným řešením pro Trojmezí je společná dohoda o budoucím rozvoji se skutečnými vlastníky,“ říká Martin Tuček, investiční ředitel PPF Real Estate zodpovědný za projekt.

Soukromí vlastníci pozemků, o jejichž pozemcích se bez jejich účasti občanská sdružení a město přou, nabídli oběma stranám jejich prodej. Ani občanská sdružení, ani město však na nabídku nereagovali.

Plán vybudovat zde Veřejný park Trojmezí má řešit také jiný problém lokality, kterým je rostoucí nárůst výskytu nepřizpůsobivých občanů. Oblast je velmi neutěšená, plná náletových zón. Řada drobných vlastníků nemá prostředky na údržbu pozemků. Vzniká zde prostředí, které přitahuje nepřizpůsobivé a narkomany.

Projekt společnosti PPF Real Estate počítá s vypořádáním vlastnických vztahů pozemků soukromých majitelů. Část těchto pozemků by byla následně bezplatně převedena na město s podmínkou jejich budoucího využití pro výstavbu druhého největšího parku v Praze. „Výkup pozemků od ostatních majitelů je významnou výdajovou položkou. Tyto prostředky by zčásti pokrývala povolená zástavba ve formě rodinného bydlení a základní občanské vybavenosti,“ říká Martin Tuček. PPF Real Estate chce v oblasti například vybudovat novou mateřskou a základní školu se sportovištěm. V plánu je také nové zahradnictví nebo přírodní památková a relaxační zóna kolem potoka Botiče.

Uvedená spolupráce s ostatními vlastníky pozemků a dalšími zúčastněnými stranami je podmínkou pro vstup PPF Real Estate do tohoto projektu. PPF Real Estate totiž nechce řešit pouze rozvoj na části svých pozemků, ale celé lokality. „Chceme se vyhnout dosavadní praxi, kdy se rozvoj pozemků v Praze kouskoval po menších částech, na kterých vždy vznikaly zcela nekoncepčně a nejednotně různé formy zástavby. Naším cílem je vyřešit celou oblast a nový veřejný park spojit s přírodním parkem Hostivař,“ uvádí Martin Tuček.

Společnost PPF Real Estate nyní o projektu jedná se všemi zúčastněnými stranami, tedy s magistrátem, městskými částmi, ostatními vlastníky pozemků i s představiteli občanských sdružení. Záměrem je nalezení shody nad uvedeným kompromisem, který je podle PPF Real Estate velmi vstřícný vůči všem.

Klíčové parametry projektu Veřejného parku Trojmezí:

  • vznikne druhý největší veřejný park v Praze (86 hektarů)
  • 9,5 kilometrů nových cyklostezek
  • otevřené napojení do sousedního parku Hostivař
  • nová základní a mateřská škola pro děti z okolních městských částí
  • sportovní centrum
  • rezidenční výstavba v harmonii s okolní existující zástavbou a plánovaným parkem
  • propojením Veřejného parku Trojmezí s přírodním parkem Hostivař vznikne v Praze největší území pro sport, rekreaci a využití volného času.